Program pilotażowy w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach –
„Dobry posiłek w szpitalu”

Odpowiednie żywienie to podstawa.

Program pilotażowy w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – “Dobry posiłek w szpitalu”
ma na celu zwiększenie dostępności porad żywieniowych oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia pacjentów.

Odpowiednie żywienie pacjentów w szpitalu ma fundamentalne znaczenie, ponieważ jest integralną częścią procesu leczenia.
Poprzez właściwą ocenę stanu odżywienia i dostosowanie odpowiedniego sposobu żywienia, możemy istotnie zwiększyć szanse pacjentów na szybszy powrót do zdrowia i krótszy czas hospitalizacji.

Opracowanie jadłospisów i udzielanie porad żywieniowych należy do zadań dietetyka klinicznego Pani mgr Katarzyny Kupiec.
Posiłki przygotowywane są przez pracowników kuchni Klinicznego Centrum pod kierownictwem Pana Przemysława Wójcika
-szefa kuchni.

Jadłospis

Dieta Podstawowa: Śniadanie

Dieta Podstawowa: Obiad

Dieta Łatwostrawna: Śniadanie

Dieta  Łatwostrawna: Obiad

Załoga Kuchni
Katarzyna Kupiec

Katarzyna Kupiec

Dietetyk
Pani Katarzya od lat....
Przemysław Wójcik

Przemysław Wójcik

Szef Kuchni
Pan Przemysław od lat....